គ្រាន់តែ Elon Musk និយាយមួយម៉ាត់ Bitcoin ឡើងថ្លៃលើស ៣ម៉ឺនដុល្លារវិញបាត់!

តម្លៃនៃលុយឌីជីថល Bitcoin បានលោតឡើងហួស ៣០ ០០០ដុល្លារវិញ បន្ទាប់ពីលោក Elon Musk បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន Tesla ទំនងជាចាប់ផ្តើមទទួលយកវាជាការទូទាត់ឡើងវិញម្តងទៀត។

គួររំលឹកឲ្យដឹងដែរថា ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីអាមេរិកខាងលើនេះ បាននិយាយកាលពីខែឧសភាថា ខ្លួននឹងមិនទទួលយកលុយឌីជីថល Bitcoin ទៀតឡើយ សម្រាប់ការទូទាត់លើរថយន្តរបស់ខ្លួន។

ពេលនោះ Tesla បានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន នៃការជីកយករ៉ែ Bitcoin ដែលប្រើប្រាស់អគ្គិសនីយ៉ាងច្រើន។

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការផ្លាស់ប្តូរចិត្តឡើងវិញនេះបានកើតឡើង តិចជាងពីរខែបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបានចាប់ផ្តើមទទួលយករូបិយប័ណ្ណឌីជីថលធំបំផុតរបស់ពិភពលោក សម្រាប់ការទូទាត់លើរថយន្ត Tesla របស់ខ្លួន។

លោក Musk បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទ B Word Cryptocurrency ថា “ចម្លើយគឺ ភាគច្រើនក្រុមហ៊ុន Tesla ទំនងជានឹងបន្តទទួលយក Bitcoin ឡើយវិញ”៕