គំនិតអាជីវកម្ម

ប្រវត្តិអាជីវកម្ម

សេដ្ឋកិច្ច

ប្រាក់ចំណេញក្នុងត្រីមាសទី១ របស់ Panasonic កើនឡើង ២៧ ដង ដោយសារតម្រូវការអាគុយឡាន

ក្រុមហ៊ុន Panasonic Corp បាននិយាយថា ប្រាក់ចំណេញប្រតិបត្តិការក្នុងត្រីមាសទី១ របស់ខ្លួនបានកើនឡើងជាង ២៧ ដង លើសការរំពឹងទុក ខណៈតម្រូវការសម្រាប់គ្រឿងប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ និងអាគុយរថយន្តបានងើបឡើងពីឆ្នាំមុនៗដែលរងការវាយប្រហាររបស់កូវីដ១៩។

ប្រាក់ចំណេញក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗ កើនឡើងខ្លាំង ខណៈការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ នៅតែបន្ត

ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗបានរាយការណ៍ពីប្រាក់ចំណេញដែលកំពុងកើនឡើងខ្លាំង ខណៈអតិថិជនបានអាប់ដេតនូវឧបករណ៍ប្រើប្រាស់របស់ពួកគេឲ្យកាន់តែប្រសើរ និងស្វែងរកការផ្ទុកទិន្នន័យតាមរយៈ cloud storage ក្នុងអំឡុងពេលបិទខ្ទប់។

ទោះជួបវិបត្តិកូវីដ១៩ ដ៏អាក្រក់បំផុត តែការនាំចេញទំនិញថៃ កើនឡើង ៤៣%

ទោះបីជាប្រទេសថៃកំពុងតែប្រឈមនឹងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺកូវីដ១៩ ដ៏អាក្រក់បំផុតក៏ដោយ ក៏ការនាំចេញនៅតែបន្តរក្សាសន្ទុះកំណើន ដោយកើនឡើង ៤៣,៨% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក្នុងខែមិថុនា ដែលតំណាងឲ្យការកើនឡើងខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល ១១ ឆ្នាំ។