ការលក់ស្មាតហ្វូននៅវៀតណាម ធ្លាក់ចុះ ២៨ ភាគរយ

ការ​លក់​ទូរសព្ទ​ទំនើប​ក្នុង​ប្រទេស​វៀតណាម ​បាន​ធ្លាក់​ចុះ ២៨ ភាគរយ​ ពី​មួយ​ឆ្នាំ​ទៅ​មួយ​ឆ្នាំ​ នៅ​ត្រីមាស​ទី៣ ឆ្នាំ២០២១ ដោយសារ​ហាង​នានា​ត្រូវ​បាន​បិទ ហើយ​ការ​រឹតត្បិត​ បាន​រារាំង​ការ​ចែកចាយ។

ការ​លក់​បាន​ចាប់​ផ្តើម​ធ្លាក់​ចុះ​ក្នុង​ខែ​សីហា ហើយ​បានបន្ត​ធ្លាក់​ចុះ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ក្នុង​ខែ​កញ្ញា។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ស្រាវជ្រាវ​ទីផ្សារ Counterpoint ប៉ុន្តែមិនបាន​បង្ហាញ​ ដោយ​មិន​បាន​បង្ហាញ​តួ​លេខ​ជាក់លាក់​ឡើយ។

របាយការណ៍បានកត់សម្គាល់ថា ប្រហែល ៧០ ភាគរយនៃហាងលក់ស្មាតហ្វូនក្នុងប្រទេសវៀតណាម ត្រូវបានបិទទ្វារនៅក្នុងខែកក្កដា ដែលបង្កើនការលក់តាមអ៊ីនធឺណិត ពី ៥,៩ ភាគរយដល់ ១៧,៥ ភាគរយ នៅចន្លោះខែកក្កដា ដល់ ខែសីហា។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលអេឡិចត្រូនិក CellphoneS កាលពីខែកក្កដា បាននិយាយថា ការលក់របស់ខ្លួនបានធ្លាក់ចុះ ៧០ ភាគរយនៅពេលនោះ ខណៈដែលក្រុមហ៊ុនមួយទៀត គឺ Di Dong Viet បានប្តូរទៅចែកចាយអាហារវិញ។

ជាមួយគ្នានេះដែរ នៅក្នុងត្រីមាសទី៣ ក្រុមហ៊ុន Samsung បាននាំមុខក្នុងការលក់ជាមួយនឹងចំណែកទីផ្សារ ៤៩ ភាគរយ ដែលជាចំនួនខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មាន កើនឡើង ១៣ ភាគរយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ៕