ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរថៃ រកប្រាក់ចំណេញបាន ៥១ពាន់លានបាត

យោងតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរថៃ Thai Airways International (THAI) ទទួលបានប្រាក់ចំណេញសុទ្ធចំនួន ៥១,១ ពាន់លានបាត ក្នុងរយៈពេល ៩ ខែដំបូងនៃឆ្នាំ ២០២១។

ប្រភពខាងលើបានឲ្យដឹងទៀតថា ឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុន​ THAI មាន​សន្តិសុខ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រឹងមាំ​ ជាមួយនឹង​លំហូរ​សាច់ប្រាក់​គ្រប់គ្រាន់​ ដើម្បី​ទ្រទ្រង់​ប្រតិបត្តិការ​របស់​ខ្លួន​ រហូត​ដល់​កម្ចី​ថ្មី​ត្រូវ​បាន​ទទួល​។ ប្រាក់កម្ចីថ្មីនោះ នឹងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការរក្សាល្បឿននៃការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនឡើងវិញ។

គួរឲ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរខាងលើ កំពុងរង់ចាំមើលថាតើក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន THAI នឹងមកជួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនដែរឬទេ។

កាលពីសប្តាហ៍មុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ លោក Arkhom Termpittayapaisith បាននិយាយថា ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ THAI អាចត្រូវការប្រាក់កម្ចីត្រឹមតែ ២៥ ពាន់លានបាតប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីបង្កើនសន្ទនីយភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួន ជំនួសឲ្យការប៉ាន់ស្មានដំបូង ចំនួន ៥០ ពាន់លានបាត។

មិនតែប៉ុណ្ណោះ លោករដ្ឋមន្ត្រី Arkhom បាននិយាយថា ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តលើវិធីសាស្ត្រនៃការខ្ចីប្រាក់ ហើយនឹងមិនមានតម្រូវការសម្រាប់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងការធានាប្រាក់កម្ចីនោះទេ៕