សហរដ្ឋអាមេរិក នឹងចំណាយលុយ ៣៧៥ លានដុល្លារ ទិញថ្នាំព្យាបាលជំងឺកូវីដ១៩

ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ Eli Lilly ​បានប្រកាសពីកិច្ចព្រមព្រៀងតម្លៃ ៣៧៥ លានដុល្លារ ជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំចំនួន ៣០០ ០០០ បំពង់ ដល់អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ ប៉ុន្តែត្រូវរង់ចាំការអនុម័តជាបន្ទាន់ពីរដ្ឋបាលចំណីអាហារ និងឪសថអាមេរិក (Food and Drug Administration ឬហៅកាត់ថា FDA) សិន។

ក្រុមហ៊ុនឱសថ Eli Lilly បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថា ខ្លួនរំពឹងថានឹងផលិតថ្នាំចំនួន ១ លានបំពង់នៅដំណាច់ឆ្នាំនេះ ខណៈថ្នាំចំនួន ១០០ ០០០ បំពង់បានរៀបចំរួចរាល់ ត្រៀមនឹងចែកចាយទូទាំងពិភពលោកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ បន្ទាប់ពីមានការអនុញ្ញាត។ ក្រុមហ៊ុនខាងលើបានបញ្ជាក់ថា វានឹងអាចព្យាបាលអ្នកជំងឺកម្រិតស្រាលទៅមធ្យមបាន។

គួរឲ្យដឹងថា ដំបូងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចំណាយលុយ ៣៧៥ លានដុល្លារ សម្រាប់ថ្នាំចំនួន ៣០០ ០០០ បំពង់សិន ប្រសិនបើ FDA ផ្តល់ការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើ Emergency Use Authorization ឬ EUA។ អ្នកជំងឺនឹងមិនត្រូវបង់លុយសម្រាប់ថ្នាំនោះឡើយ។

ក្រុមហ៊ុន Eli Lilly បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា កិច្ចព្រមព្រៀងដំបូងគឺសម្រាប់ចែកចាយក្នុងរយៈពេលពីរខែ បន្ទាប់ពីការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើ EUA ហើយក៏ផ្តល់នូវជម្រើសសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងការទិញបន្ថែមដល់ចំនួន ៦៥០ ០០០ បំពង់ទៀត រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២១៕