សហរដ្ឋអាមេរិក៖ ឧក្រិដ្ឋកម្មជួញដូរមនុស្សដ៏ធំរបស់ម៉ាឡេស៊ី គឺការបង្ខំឲ្យកម្មករធ្វើការ

ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រទី ២ ខែកក្កដានេះថា បទឧក្រិដ្ឋជួញដូរមនុស្សដ៏លេចធ្លោបំផុតរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី គឺការបង្ខំឲ្យកម្មវិធីធ្វើការដោយបង្ខំ បន្ទាប់ពីបានបន្ទាបប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះ ទៅជាកម្រិតអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួន ស្តីពីការជួញដូរមនុស្ស។

យោងតាមរបាយការណ៍ខាងលើបាននិយាយថា ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានធ្លាក់ចូលក្នុងលំដាប់ថ្នាក់លេខ ៣ នៅក្នុងរបាយការណ៍ឃ្លាំមើលការជួញដូរមនុស្ស Trafficking in Persons (TIP) នៅឆ្នាំ ២០២១ នេះ ខណៈដែលវានៅតែបន្តមានការជួញដូរមនុស្ស និងឧក្រិដ្ឋកម្មរត់ពន្ធជនចំណាកស្រុក ហើយមិនបានឆ្លើយតបគ្រប់គ្រាន់តាមការចោទប្រកាន់ដែលអាចជឿទុកចិត្តបានលើការជួញដូរពលកម្មឡើយ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាសាធារណៈលើរបាយការណ៍នេះទេ ហើយមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗឡើយចំពោះសំណើរបស់សារព័ត៌មាន Reuters ដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយ។

នៅក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន ប្រធានការិយាល័យស្តីពីការជួញដូរមនុស្ស នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក លោក Kari Johnstone បាននិយាយថា ភាគច្រើននៃជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី គឺជាពលករចំណាកស្រុក ដែលក្នុងនោះមានប្រមាណ ២ លាននាក់ ត្រូវបានគេកត់ត្រាទុក ហើយមានចំនួនច្រើនជាងនេះទៀត ដែលគេមិនបានកត់ត្រាទុក៕