ថ្មីៗពី ឡាន

[ទីផ្សារបរទេស] ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Fiat បានប្រកាសចេញនូវរថយន្តអគ្គិសនីជំនាន់ថ្មី Fiat 500e Giorgio Armani ដើម្បីអបអរខួបលើកទី ១២៥ របស់ខ្លួន ជាមួយតម្លៃលក់លើទីផ្សារអឺរ៉ុបខ្ទង់ ២៩ ៥០០ ដុល្លារ ហើយត្រៀមចេញលក់នៅដើមឆ្នាំក្រោយ។ រថយន្តនេះដំណើរការដោយម៉ូទ័រអគ្គិសនី ១ ផលិតកម្លាំងបាន ១១១ សេះ ផ្គួបជាមួយអាគុយទំហំ ៤៤…

Read More