វៀតណាម ក្លាយជាប្រទេសនិយមយីហោជាតិ រីកលូតលាស់លឿនបំផុតលើលោក

ប្រទេសវៀតណាមបានក្លាយអ្នកនិយមយីហោជាតិ ដែលមានការរីកចម្រើនលឿនបំផុត ដោយតម្លៃរបស់វាបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ពោលគឺ ២៩ ភាគរយ ស្មើនឹង ៣១៩ ពាន់លានដុល្លារ នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ពិភពលោកចុងក្រោយរបស់ខ្លួន។

វាបានឡើងដល់ទៅ ៩ លេខពីឆ្នាំមុន ទៅដល់ចំណាត់ថ្នាក់ទី ៣៣ នៅក្នុងបញ្ជីម៉ាកមានតម្លៃបំផុតទាំង ១០០ របស់ពិភពលោក (world’s 100 most valuable brands) ដែលចងក្រងដោយក្រុមហ៊ុន Brand Finance។

គួរឲ្យដឹងថា Brand Finance បានវាស់តម្លៃម៉ាកយីហោជាតិដោយផ្អែកលើកត្តាចំនួន ៣ គឺ ទំនិញនិងសេវាកម្ម, ការវិនិយោគ និងសង្គម។

ក្រុមហ៊ុននេះបានពន្យល់ថា យីហោជាតិរឹងមាំបង្ហាញពីបរិយាកាសទាក់ទាញសម្រាប់ការវិនិយោគ, ជំរុញការវិនិយោគ, បន្ថែមតម្លៃដល់ការនាំចេញ និងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរ និងជនចំណាកស្រុកដែលមានជំនាញទៀតផង៕