ថ្មីៗពី ឡាន

[ទីផ្សារបរទេស] រថយន្ត BYD ទី៦លានគ្រឿង បានរំកិលខ្លួនចេញពីរោងចក្រនៅប្រទេសចិន ដោយវាគឺជាម៉ូដែល Fang Cheng Bao Bao 5 ជារថយន្ត SUV ប្រភេទ Off-Road ទើបបង្ហាញវត្តមានលើទីផ្សារកាលពីថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកា។ ជាមួយរថយន្តទី៦លានគ្រឿងនេះ មានន័យថា BYD ចំណាយពេលត្រឹមតែ ៣ខែប៉ុណ្ណោះ ក្នុងការផលិតរថយន្តថាមពលថ្មីបាន១លានគ្រឿង…

Read More