ត្រីធូណាដេញថ្លៃនៅជប៉ុនបានតម្លៃជាង ២៧ ម៉ឺនដុល្លារ

ត្រីធូណាដែលលក់ដាច់បំផុតនៅឯការដេញថ្លៃក្នុងឆ្នាំថ្មីរបស់ទីក្រុងតូក្យូលក់បានជាង ២៧០ ០០០ ដុល្លារកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែលជាតម្លៃខ្ពស់ជិតពីរដងកាលពីឆ្នាំមុនដោយបំបែកនិន្នាការរាតត្បាតនៃតម្រូវការធ្លាក់ចុះ។

ប្រតិបត្តិករនៃភោជនីយដ្ឋាន Michelin Starនិងអ្នកលក់ដុំជនជាតិជប៉ុន Yamayuki បានចំណាយប្រាក់ ២៧៣ ០០០ដុល្លារ សម្រាប់ត្រីធូណា bluefin ២១២គីឡូក្រាមក្នុងការដេញថ្លៃនៅផ្សារត្រី Toyosu ទីក្រុងតូក្យូ។

តួលេខនេះនៅតែជាចំនួនតិចជាតម្លៃកំណត់ត្រាឆ្នាំ ២០១៩ ប៉ុន្តែជាការងើបឡើងវិញសម្រាប់ការដេញថ្លៃជាសញ្ញាល្អមួយ បន្ទាប់ពីបីឆ្នាំដែលតម្លៃបានធ្លាក់ចុះ។

ត្រីធូណាដែលលក់ដាច់បំផុតកាលពីឆ្នាំមុន ដែលត្រូវបានទិញដោយអ្នកដេញថ្លៃដូចគ្នា មានតម្លៃត្រឹមតែ ១២៦ ១៣៤ដុល្លារ ដោយមានអ្នកសង្កេតការណ៍ស្តីបន្ទោសពីតម្រូវការធ្លាក់ចុះ ខណៈដែលរលកនៃកូវីដ បានវាយលុកពេញប្រទេសជប៉ុននៅដើមឆ្នាំ ២០២២។

អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ ការដេញថ្លៃកំពូលបានមកពី “Tuna King” Kiyoshi Kimura ដែលបានចំណាយកំណត់ត្រា ៣,១លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ ២០១៩៕