អេស្បាញ នឹងដកការរឹតត្បិតសម្រាប់អ្នកដំណើរ អង់គ្លេស និងជប៉ុន

ប្រទេសអេស្បាញ បាននិយាយថា ខ្លួននឹងដកការរឹតបន្តឹងជាផ្លូវការសម្រាប់អ្នកដំណើរអង់គ្លេស ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលអនុក្រឹត្យចូលជាធរមាន។

រដ្ឋាភិបាលអេស្បាញនិយាយថា ចក្រភពអង់គ្លេស និងជប៉ុន នឹងស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីប្រទេសដែលប្រជាជនអាចចៀសវាងការរឹតត្បិតលើការធ្វើដំណើរ ដែលមិនចាំបាច់ ទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុប។ ពួកគេនឹងមិនត្រូវការធ្វើតេស្ត PCR ទេ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកទេសចរអង់គ្លេសដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអេស្បាញ នឹងនៅតែត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័ក្ក ពេលពួកគេត្រឡប់មកវិញ។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ ប្រទេសអាឡឺម៉ង់បានប្រកាសថា អ្នកណាដែលធ្វើដំណើរមកពីចក្រភពអង់គ្លេស នឹងត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័ក្ករយៈពេលពីរសប្តាហ៍។

យ៉ាងណាក៏ដោយ រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេស នៅតែផ្តល់ដំបូន្មានយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ ប្រឆាំងនឹងការធ្វើដំណើរដែលមិនចាំបាច់ ទៅកាន់បណ្តាប្រទេសនៃសហគមន៍អ៊ឺរ៉ុបដទៃទៀត រួមមានទាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ និងអេស្ប៉ាញ ផងដែរ៕