មិនគួរឲ្យជឿ! Facebook បាត់បង់ប្រាក់ចំណូលជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល ១០ឆ្នាំ

[Meta] Meta ក្រុមហ៊ុនមេរបស់ Facebook នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែកក្កដា បានប្រកាសអំពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រីមាសទីពីររបស់ខ្លួន។ ដោយប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនទទួលបានសរុប ២៨,៨ ពាន់លានដុល្លារ ពោលគឺធ្លាក់ចុះ ១% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន ដោយនេះ​ជា​លើក​ទី​មួយ​ហើយ​ដែល​វា​បាន​កើត​ឡើង​ចាប់​តាំង​ពីការប្រកាស IPO របស់​ក្រុមហ៊ុន​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១២។ ចំណែកប្រាក់ចំណេញសុទ្ធរបស់ Meta ក៏បានធ្លាក់ចុះចំនួន ៣៦% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ដោយមានចំនួន ៦,៧ ពាន់លានដុល្លារ។ ខណៈតម្លៃជាមធ្យមក្នុងមួយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក៏ចុះទាបជាងក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ចំនួន ១៤%។ នេះគឺជាសញ្ញានៃតម្រូវការធ្លាក់ចុះសម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត ដោយសារការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចនាពេលថ្មីៗនេះ។

ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់សកម្មប្រចាំខែនៅលើកម្មវិធី Facebook ក៏ថយចុះពីត្រីមាសមុនផងដែរ ពី ២,៩៣៦ ពាន់លានមក ២,៩៣៤ ពាន់លាន។ នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Meta លោក Mark Zuckerberg បាននិយាយថា នេះត្រូវបានចាត់ទុកថាដោយសារតែ “ការបិទអ៊ីនធឺណិតទាក់ទងនឹងជម្លោះរុស្ស៊ី-អ៊ុយក្រែន” ហើយ លោក​បន្ត​ថា​៖ «​ចំនួន​អ្នក​ប្រើ​ហ្វេសប៊ុក​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​នៅបន្ត​កើន​ឡើង។

Meta ស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធ ការកើនឡើងយឺត ការប្រកួតប្រជែងពីសមាជិកថ្មី (ដូចជា TikTok) និងការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ច។ នៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួន ក្រុមហ៊ុនបាននិយាយថា ខ្លួនកំពុង “កាត់បន្ថយការជ្រើសរើសបុគ្គលិកថ្មី និងផែនការកំណើននៅឆ្នាំនេះ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបរិយាកាសដែលមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងឡើង”។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់ចំណូលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តកើតមាន។ Meta និយាយ​ថា ខ្លួន​បាន​ព្យាករ​ប្រាក់​ចំណូល​នៅ​ត្រីមាស​ទី​បី​ចន្លោះ​ពី ២៦ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ទៅ ២៨,៥ ពាន់​លាន​ដុល្លារ។

Meta បានសន្មតថាការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់ចំណូលដោយសារ VR, Reality Labs និងតម្រូវការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតចុះខ្សោយ។ ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតចាប់ពី Twitter ដល់ Snap កំពុងជួបការលំបាកនៅពេលដែលថវិកាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អតិថិជនរបស់ពួកគេធ្លាក់ចុះ។ Meta ពីមុនមានការលំបាកនៅពេល Apple ផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធ Algorithm នៅលើ iOS ដែលធ្វើឱ្យការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ Facebook ពិបាកទៅដល់អតិថិជនគោលដៅ។​

បន្ទាប់ពីការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ភាគហ៊ុន Facebook បានធ្លាក់ចុះ ៥% ក្នុងការជួញដូរ។ លោក Jesse Cohen បាននិយាយថា “បណ្តាញសង្គមនេះនឹងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើននៅក្នុងប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះ ដែលភាគច្រើនដោយសារតែការថយចុះនៃកំណើនប្រាក់ចំណូល ដោយសារតែអតិថិជនកាត់បន្ថយការចំណាយលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ក៏ដូចជាកង្វះការបង្ហាញចេញនូវមុខងារថ្មីៗដែលងាយស្រួលប្រើសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់”៕