ទំព័រដើម ផ្សេងៗ Google ប្រឈមនឹងបណ្តឹងប្រឆាំងនឹងការទុកចិត្តថ្មី លើ Google Play

Google ប្រឈមនឹងបណ្តឹងប្រឆាំងនឹងការទុកចិត្តថ្មី លើ Google Play

យោងតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុន Google កំពុងត្រូវបានប្តឹងដោយរដ្ឋចំនួន ៣៧ របស់សហរដ្ឋអាមេរិក ទាក់ទងនឹងគោលការណ៍នៅលើហាងកម្មវិធី Google Play របស់ខ្លួន។

យោងតាមបណ្តឹងបានអះអាងថា ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្សមួយនេះបានប្រើ “អានុភាពផ្តាច់មុខ” ដើម្បីរកប្រាក់ចំណេញច្រើនលើសលប់ពីការទិញ ដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុង Google Play របស់ខ្លួន។ វាក៏បានអះអាងផងដែរថា ក្រុមហ៊ុន Google បានទិញដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនទៀតផង។

Google ធ្លាប់បានឲ្យដឹងថា មានហាងលក់កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងជាច្រើនសម្រាប់ឧបករណ៍ Android ហើយកម្មវិធីទាំងនោះក៏អាចទាញយកដោយផ្ទាល់ ពីគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីផងដែរ។

គួរឲ្យដឹងថារដ្ឋទាំង ៣៧ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពផ្លូវច្បាប់ខាងលើ រួមមាន New York, Tennessee និង North Carolina ក៏ដូចជា Washington DC ផងដែរ។ ពួគគេបានរិះគន់ទៅនឹងថ្លៃសេវាកម្ម ដែលក្រុមហ៊ុន Google បានយក លើការទិញដែលបានធ្វើឡើងនៅលើ Google Play ដែលអាចមានរហូតដល់ទៅ ៣០% ឯណោះ៕