ទីផ្សារមូលធនរបស់ Microsoft កើនឡើងដល់ ២សែនកោដិដុល្លារ

ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនសាធារណៈទី ២ របស់អាមេរិកដែលឈានដល់មូលធនទីផ្សារចំនួន ២ ពាន់ពាន់ដុល្លារ(2 Trillion )បន្ទាប់ពី Apple ។

នៅថ្ងៃទី ២២ ខែមិថុនាភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិក Microsoft កើនឡើង ១,២% និងមានតម្លៃជិត ២៦៥,៥១ ដុល្លារ។ ជាលទ្ធផលទីផ្សារមូលធនរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានកើនលើស ២ ពាន់ពាន់លានដុល្លារ។

ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft កើនឡើង ១៩ ភាគរយដែលវ៉ាដាច់ក្រុមហ៊ុន Apple និង Amazon ខណៈដែលវិនិយោគិនរំពឹងថានឹងមានការរីកចម្រើនក្នុងរយៈពេលវែងទាំងផ្នែកប្រាក់ចំណូលពីការវិនិយោគ និងប្រាក់ចំណូលការលក់ Machine Learning និងCloud Computing។

ចាប់តាំងពីឡើងកាន់អំណាចក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ នាយកប្រតិបត្តិលោក Satya Nadella បានប្តូរក្រុមហ៊ុន Microsoft ទៅជាអ្នកលក់កម្មវិធី Cloud Computing ធំជាងគេ។ ក្រុមហ៊ុន Microsoft ក៏ជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំបំផុតរបស់អាមេរិកដែលរហូតមកដល់ពេលនេះបានចៀសផុតពីរលកនៃការត្រួតពិនិត្យថ្មីៗ ពី WIPAR របស់វ៉ាស៊ីនតោន ដែលផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវសេរីភាពកាន់តែច្រើនក្នុងការទិញ និងពង្រីកផលិតផល។

នាយកប្រតិបត្តិលោក Satya Nadella

ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្រ្តជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេល ៧ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ នាយកប្រតិបត្តិ Nadella បានធ្វើអោយ Microsoft ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំបច្ចេកវិទ្យាដោយផ្តោតលើ Cloud, ទូរស័ព្ទ និងកម្មវិធី AI ។

Microsoft បានចំណាយពេល ៣៣ ឆ្នាំដើម្បីអោយ IPO របស់ខ្លួនឈានដល់តម្លៃ ១ កោដិដុល្លារជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ ។ យ៉ាងណាក៏ដោយវាត្រូវការតែ ២ ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក្នុងបរិបទស្តុកបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់ដែលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងកំឡុងពេលរីករាលដាល អោយបានកើនឡើង ១ សែនកោដិដុល្លារ។

Apple គឺជាក្រុមហ៊ុនដំបូងគេរបស់អាមេរិកដែលទទួលបានទីផ្សារមូលធនចំនួន ២ សែនកោដិដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុន។ នៅពីក្រោយ Apple និង Microsoft គឺ Amazon ដែលមានទីផ្សារមូលធន ប្រហែល ១,៨ សែនកោដិដុល្លារនិង Alphebet ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ Google ដែលមានទីផ្សារមូលធនប្រមាណ ១,៦ ដុល្លារ៕