ថ្មីៗពី ឡាន

[បរទេស] ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Hunter RMV បានធ្វើការដាក់បង្ហាញចេញនៅរថយន្ត Acela Apex 6×6 សេរ៊ីឆ្នាំ២០២៤ ប្រភេទ Off-Road ដែលមានតម្លៃលក់លើទីផ្សារខ្ទង់ កន្លះលានដុល្លារ ។ វាត្រូវបានដំណើរការដោយម៉ាសុីនម៉ាស៊ូត Caterpillar ចំណុះ ៧,២លីត្រ Turbodiesel I-6 3126 និងមានភ្ជាប់មកជាមួយប្រអប់លេខអូតូ Allison…

Read More