របៀបឆែកមើលអាយុកាលថ្ម របស់ Macbook

ប្រភព៖ macrumors

[រៀបបៀប] ក្រោយពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗកាន់តែរីកចំរើន ផលិតផលកុំព្យូទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ជាពិសេសប្រភេទសាកថ្មបានគឺ MacBook ចាប់ផ្តើមមានអាយុកាលកាន់តែយូរ និងកាន់ភ្លើងបានច្រើន។ ថ្ងៃនេះ យើងនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នា អោយមកដឹងពីរបៀប នៃការឆែកមើលអាយុកាលថ្ម ដើម្បីត្រៀមខ្លួនក្នុងការផ្លាស់ប្តូរថ្មថ្មី។ រាល់ពេលដែលអ្នកប្រើកុំព្យូទ័រ MacBook ថ្មរបស់វាឆ្លងកាត់វដ្តនៃការសាក។

វដ្តនៃការសាកថ្ម គឺនៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ថាមពលថ្មទាំងអស់របស់វា ប៉ុន្តែវដ្តនោះមិនត្រូវបានរាប់ចំនួនតាមចំនួននៃការសាករបស់អ្នកឡើយ។ ឧទាហរណ៌ថា អ្នកបានសាកថ្មពេញ បន្ទាប់មកក៏ប្រើប្រាស់បាន ៥០% នៃថ្ម ថ្ងៃបន្ទាប់អ្នកប្រើប្រាស់ ៥០% បន្ថែមទៀតដូចម្សិលមិញ ចឹងវដ្តនោះគេរាប់ ១ មិនមែន ២នោះឡើយ។ វដ្ដនោះគឺគេរាប់ពេលសាកពេញ ១០០% ស្មើរនឹង ១ដង ឬ១វដ្ត។ រាល់ការរាប់ចំនួនវដ្ត គឺត្រូវការពេលប្រហែល ២ ឬ៣ថ្ងៃ ដើម្បីដឹង។

ថ្មរបស់ MacBook មានចំនួនកំណត់វដ្តនៃការសាក មុននឹងវាឈានទៅដល់ការខូតថ្ម ប៉ុន្តែសម្រាប់ MacBook ស៊េរីថ្មីគឺមានសមត្ថភាពរហូតដល់ទៅ ១ ០០០ដងនៃវដ្ត។ ខាងក្រោមនេះជារៀបនៃការពិនិត្យមើលការរាប់វដ្តនៃថ្ម របស់កុំព្យូទ័រនៅលើ MacBook៖

១. ចុចលើសញ្ញា  ដែលមាននៅផ្នែកឆ្វេងខាងលើបំផុតរបស់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក

២. ជ្រើសរើសយកពាក្យ About This Mac

ប្រភព៖ macrumors

៣. ផ្ទាំង “Overview” នឹងបង្ហាញឡើង រួចចុចលើពាក្យ “System Report…”

ប្រភព៖ macrumors

៤. ចុចលើពាក្យ “Power” និងស្វែងរកពាក្យ Cycle Count (ដូចក្នុងរូបខាងក្រោម)

នេះជាព័ត៌មានដែលបង្ហាញអោយឃើញចំនួននៃវដ្ដថ្ម របស់អ្នក។ ប្រសិនបើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកផលិតក្រោយ ១០ឆ្នាំ អាយុកាលនៃចំនួនវដ្តអាចផ្សេងៗគ្នា ដោយអ្នកអាចធ្វើការពិនិត្យនៅគេហទំព័រផ្លូវការ ដោយចុចទីនេះ!