ក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងអលង្ការយក្ស Pandora នឹងវិនិយោគ ១០០ លានដុល្លារនៅវៀតណាម

[ទីផ្សារបទេស] ក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងអលង្ការយក្ស Pandora របស់ប្រទេសដាណឺម៉ាកនិងវិនិយោគទឹកប្រាក់ ១០០ លានដុល្លារ ដើម្បីសាងសង់មូលដ្ឋានផលិតកម្មថ្មីនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម។

សម្រាប់ការវិនិយោគនេះនឹងបង្កើតការងារដល់សិប្បករជាង ៦ ពាន់នាក់ ដែលមានសមត្ថភាពផលិតគ្រឿងអលង្ការប្រចាំឆ្នាំ ៦០ លានគ្រឿង នឹងចាប់ផ្តើមសាងសង់នៅដើមឆ្នាំ ២០២៣ ហើយនឹងចាប់ផ្តើមផលិតនៅចុងឆ្នាំ ២០២៤ ។

ខណៈដែលអ្នកគ្រប់គ្រងការផ្គត់ផ្គង់របស់ក្រុមហ៊ុន Pandora លោក Jeerasage Puranasamriddhi បានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនបានស្ទង់មតិសរុបចំនួន ២៧ ប្រទេស មុនពេលសម្រេចចិត្តវិនិយោគនៅប្រទេសវៀតណាម។

ហើយលោក Jeerasage Puranasamriddhi បានបន្ថែមទៀតថាក្រុមហ៊ុន Pandora នឹងរំពឹងទុកថានៅពេលដាក់ឱ្យដំណើរការចាប់ពីត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ ២០២៤ រោងចក្រផលិតនៅប្រទេសវៀតណាមអាចសម្រេចបាននូវសមត្ថភាពផលិតផលចំនួន ៦០ លានគ្រឿងក្នុងមួយឆ្នាំ ដែលស្មើនឹងមួយភាគបីនៃសមត្ថភាពសកលដែលផលិតផលបាន ១០០% នឹងត្រូវនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកធំៗ។

គូររំលឹកថាផងដែរថានេះ​ជា​កន្លែង​ផលិត​ទី​បី​របស់ Pandora និង​ដំបូង​គេ​ដែល​ត្រូវ​បាន​សាងសង់​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​ថៃ នឹងអនុញ្ញាតឱ្យ Pandora បង្កើនសមត្ថភាពផលិតសរុបរបស់ខ្លួនប្រហែល ៦០% ៕