ការនាំចេញរបស់សិង្ហបុរី កើនឡើងក្នុងល្បឿនលឿន ដល់ ១៥,៩% ក្នុងខែមិថុនា

យោងតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថា ការនាំចេញដែលមិនមែនជាប្រេងក្នុងស្រុករបស់សិង្ហបុរី បានកើនឡើងក្នុងល្បឿនលឿន ដល់ ១៥,៩ ភាគរយនៅក្នុងខែមិថុនា ដែលត្រូវបានជំរុញដោយតម្រូវការសកល សម្រាប់ផលិតផលដែលទាក់ទងនឹងអេឡិចត្រូនិច និងការកើនឡើងនៃការនាំចេញមិនមែនជាអេឡិចត្រូនិច ដូចជា គ្រឿងម៉ាស៊ីន និងគីមីឥន្ធនៈ ជាដើម។

គួរឲ្យដឹងថា តាមរយៈតួលេខខាងលើបានបង្ហាញថា វាគឺជាកំណើនរយៈពេល ៣ខែជាប់គ្នា និងជាការពង្រីកដ៏ធំបំផុត ចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំមុន។

ក្នុងនោះការនាំចេញគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកបានកើនឡើង ២៥,៥ ភាគរយនៅខែមិថុនាធៀបនឹងឆ្នាំមុន ដោយកុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួន កើន ១៣០,២ ភាគរយ, ដុំសៀគ្វី (integrated circuits) និង ដុំ diodes កើត ១៤,៩ ភាគរយ ហើយដុំ transistors កើន ៣២,២ ភាគរយ។

ដោយឡែក ចំពោះការនាំចេញផលិតផលដែលមិនមែនជាអេឡិចត្រូនិចបានកើនឡើង ១៣,២ ភាគរយនៅក្នុងខែមិថុនា ដោយភាគច្រើនជាគីមីឥន្ធនៈ ដែលបានកើនឡើង ៥១,២ ភាគរយ ក៏ដូចជា គ្រឿងម៉ាស៊ីនជំនាញ ដែលបានកើនឡើង ៤៣,២ ភាគរយ។

ការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារធំៗរបស់សឹង្ហបុរីបានកើនឡើង លើកលែងតែសហរដ្ឋអាមេរិក ជប៉ុន និងម៉ាឡេស៊ីប៉ុណ្ណោះ៕