ការលក់រថយន្ត Ford ប្រចាំត្រីមាសកើនឡើងខ្លាំង ដោយសារត្រូវការ SUV និងឡានអគ្គិសនី

ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Ford Motor Co បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះថា ការលក់រថយន្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិករបស់ខ្លួន នៅក្នុងត្រីមាសទី ២ បានកើនឡើង ៩,៦ ភាគរយ ដល់ ៤៧៥ ៣២៧ គ្រឿង ដោយសារតែតម្រូវការរថយន្តប្រភេទ SUV និងរថយន្តអគ្គិសនីខ្លាំង នៅក្នុងខែមិថុនា។

ក្រុមហ៊ុននេះបានប្រកាសពីការលក់រថយន្តអគ្គិសនី និងរថយន្តកូនកាត់ Hybrid នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលមានចំនួនកើនឡើង ១១៧ ភាគរយសម្រាប់ខែមិថុនា។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ការលក់រថយន្តប្រភេទ SUV របស់ Ford បានកើនឡើង ៣៧ ភាគរយនៅក្នុងខែមិថុនា។

សូមបញ្ជាក់ថា ក្រុមហ៊ុន Ford បានលក់រថយន្តម៉ូដែល Mustang Mach-E របស់ខ្លួនបានចំនួន ១២ ៩៧៥ គ្រឿងក្នុងរយៈពេល ៦ ខែដំបូងនៃឆ្នាំ ២០២១ នេះ។ ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនេះក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច ក្នុងការដាក់លក់រថយន្តភីកអាប់អគ្គិសនី F-150 Lighting នៅឆ្នាំ ២០២២ ផងដែរ។

គួរឲ្យដឹងដែរថា ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីតម្រូវការរថយន្តខ្ពស់ នៅពេលអតិថិជនជ្រើសរើសយកការដឹកជញ្ជូនផ្ទាល់ខ្លួន ក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតកូវីដ១៩។ អត្រាការប្រាក់ទាប និងការលើកទឹកចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាល ក៏កំពុងជួយជំរុញដល់ការលក់នេះផងដែរ៕