ថ្មីៗពី ឡាន

[ទីផ្សារបរទេស] រថយន្តតម្លៃថ្លៃ តែងតែទាក់ទាញក្រសែភ្នែកមហាជននៅពេលដែលបង្ហាញវត្តមានម្ដងៗ ហើយអ្វីដែលកាន់តែទាក់ភ្នែកទៀតនោះ គឺការបំពាក់នូវផ្លាកលេខពិសេសៗ។ ខាងក្រោមគឺជាផ្លាកលេខពិសេសដែលមានតម្លៃជាងគេក្នុងលោក ៖ ១. ផ្លាកលេខ D5 តម្លៃ ៨,៩លានដុល្លារ កាលពិខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ សេដ្ឋីអចលនទ្រព្យល្បីឈ្មោះក្នុងទីក្រុងឌុយបៃ បានចំណាយប្រាក់ ៨,៩លានដុល្លារ ដើម្បីទិញផ្លាកលេខ D5 បំពាក់លើរថយន្ត Rolls-Royce Phantom របស់ខ្លួន។…

Read More