អាហារជំរុញឱ្យអតិផរណាប៉ាគីស្ថានកើនឡើងដល់ចំនួនខ្ពស់បំផុត ៣៦,៤% ក្នុងខែមេសា

[បរទេស] ការិយាល័យស្ថិតិរបស់ប៉ាគីស្ថានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី ០២ មេសាថា អតិផរណារបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានកើនឡើងដល់កម្រិត ៣៦,៤ ភាគរយនៅក្នុងឆ្នាំដល់ខែមេសា ដែលជំរុញភាគច្រើនដោយសារតែតម្លៃម្ហូបអាហារ ដែលជាអត្រាខ្ពស់បំផុតនៅអាស៊ីខាងត្បូង និងកើនឡើងពី ៣៥,៤ ភាគរយក្នុងខែមីនា។

ការិយាល័យនេះបានប្រាប់រ៉យទ័រថា តំបន់ជនបទនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានកត់ត្រាអតិផរណាស្បៀងអាហារចំនួន ៤០,២ ភាគរយ។ អតិផរណាម្ហូបអាហារសម្រាប់ទាំងតំបន់ជនបទ និងទីក្រុងបានឈានដល់ ៤៨,១ ភាគរយ ដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំសារពើពន្ធឆ្នាំ១៦ នៅពេលដែលការិយាល័យបានចាប់ផ្តើមកត់ត្រាប្រភេទដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។

ការិយាល័យនេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថា តម្លៃបានកើនឡើង ២,៤ ភាគរយនៅក្នុងខែមេសាពីខែមីនា។ ក្នុងនោះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថា អតិផរណាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងនៅតែស្ថិតក្នុងកម្រិតកើនឡើងនៅក្នុងប៉ុន្មានខែខាងមុខ បើទោះបីជាគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុធ្លាក់ចុះដោយធនាគារកណ្តាលក៏ដោយ។

ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានស្ថិតក្នុងភាពចលាចលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអស់ជាច្រើនខែជាមួយនឹងវិបត្តិតុល្យភាពនៃការទូទាត់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ខណៈពេលដែលកិច្ចពិភាក្សាជាមួយមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំនួន ១,១ ពាន់លានដុល្លារជាផ្នែកនៃថវិកាសង្គ្រោះចំនួន ៦,៥ ពាន់លានដុល្លារមិនបានជោគជ័យនោះទេ។

ប្រទេសនេះបានចាត់វិធានការដើម្បីព្យាយាមធានានូវមូលនិធិ រួមទាំងការដកលើអត្រាប្តូរប្រាក់ ដែលបណ្តាលឱ្យរូបិយប័ណ្ណធ្លាក់ចុះ ការបង្កើនពន្ធ ការដកប្រាក់ឧបត្ថម្ភ និងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់សំខាន់ៗដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុត ២១ភាគរយ។

ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបាននិយាយថា ការបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាប្រកបដោយជោគជ័យជាមួយ IMF នៅទីបំផុតនឹងទាក់ទាញលំហូរមូលធនកាន់តែច្រើន ធ្វើឱ្យអត្រាប្តូរប្រាក់មានស្ថេរភាព និងកាត់បន្ថយសម្ពាធអតិផរណា។ អតិផរណាខ្ពស់ជាប់លាប់បានបណ្តាលឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូររបៀបរស់នៅ និងការប្រើប្រាស់សំខាន់ៗ ជាមួយនឹងចំនួនមនុស្សកាន់តែច្រើនកំពុងស្វែងរកជំនួយ៕