ទំព័រដើម ផ្សេងៗ ក្រុមហ៊ុន Amazon និង TotalEnergies ចាប់ដៃគ្នា លើការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី និងយុទ្ធសាស្ត្រតាមអ៊ិនធឺណិត

ក្រុមហ៊ុន Amazon និង TotalEnergies ចាប់ដៃគ្នា លើការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី និងយុទ្ធសាស្ត្រតាមអ៊ិនធឺណិត

យោងតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុនប្រេងបារាំង TotalEnergies និងក្រុមហ៊ុនលក់រាយតាមអ៊ីនធឺណិតអាមេរិក Amazon បានប្រកាសពីការសហការគ្នាជាផ្លូវការ។

ក្នុងនោះក្រុមហ៊ុន TotalEnergies នឹងផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីដែលអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញ ដល់ក្រុមហ៊ុន Amazon ខណៈក្រុមហ៊ុន Amazon នឹងជួយដល់យុទ្ធសាស្ត្រឌីជីថលរបស់ក្រុមហ៊ុន TotalEnergies វិញ។

ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរខាងលើបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថា ក្រុមហ៊ុន TotalEnergies និង Amazon បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទិញថាមពលអគ្គីសនី ៤៧៤ មេហ្កាវ៉ាត់នៃថាមពលកកើតឡើងវិញនៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងអឺរ៉ុប ហើយរំពឹងថានឹងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេនៅមជ្ឈឹមបូព៌ា និងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ទៀតផង។

ដោយឡែក ក្រុមហ៊ុន Amazon ក៏នឹងជួយដល់ក្រុមហ៊ុន TotalEnergies ដែរ នៅក្នុងផ្នែកមួយចំនួន ដូចជា ការផ្លាស់ប្តូរសម្ភារៈកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀត ទៅលើសេវាកម្មកុំព្យូទ័រពពក (cloud computing services) វិញ៕